INNVENDIGE PUSSARBEIDER

Paulus Kirke

Montering av fasadestein.
Ca. 4000 m2
PZ Service AS har i forbindelse med rehabilitering av Paulus kirke innvendig 2016 og 2017 levert over 1000 kvm. pussede flater. Det ble brukt hydraulisk kalkmørtel og materialtyper som er brukt helt fra kirken ble bygget.
Sluttresultatet ble veldig bra.
Med vennlig hilsen,
MORTEN HAUGAN
PROSJEKTLEDER
Kirkelig fellesråd i Oslo
TLF: 413 05 717