FASADEARBEID

BB110

Montering av fasadestein.
Ca. 4000 m2
PZ Service AS har hatt utførelsen på BB 110 i Drammen for POB Entreprenør AS til sammen 3000 m2 med Sto ventec og 200 m2 Sto Therm. Arbeidene som er utført er av god kvalitet, og vi kan anbefale overnevnte firma for
lignende oppdrag. Vi takker for samarbeidet!
KJETIL ELLEFSEN
Avdelingsleder Nybygg
TLF: 922 27 941