FASADEARBEID

Aquarama Hotel

Montering av fasadestein.
Ca. 4000 m2
I forbindelse med oppføring av Aquarama Scandic Hotell i Kristiansand utførte PZ Service AS montering av fasadestein ca. 4000 m2.
Arbeidsfellesskapet KSE/BRG er godt fornøyd med både utførelse og oppfølging i byggeperioden.
PETTER PALLESEN
Kruse Smith Entreprenør AS
TLF: 454 78 507